Използвани методи и техники

Арттерапия и терапия с проективни карти OH

Арттерапията използва различни видове изкуства – рисуване, музика, театър, моделиране, танц, приказки и поезия и ги комбинира с различни психотерапевтични подходи.

Изкуството осигурява свободно пространство, в което спокойно и с удоволствие да изследваме свои теми и проблеми. Ако се чувстваме изолирани, откъснати от себе си и неспособни да се справим с дадена житейска ситуация, арттерапията ни дава възможност да развием нови модели на поведение, променяйки се заедно с процеса на творене.

В Арттерапията не са необходими специални художествени умения. Тук целта е чрез личното творчество човек да успее да се отдели от проблема си, да получи нов поглед, да достигне до решение и воля за промяна.

Метафоричните и асоциативни „OH Cards“ са красив за прилагане проективен метод, чрез който да свържем мисловния и емоционалния си свят, разумното и творческото начaло. Той позволява да приложим своите умения за асоциацииране и фантазиране.

Kартите OХ са създадени от екипи психолози и художници, сформирани специално за всяка една от тях с оглед на темата и стила. Обединяващата фигура във всички колоди е Мориц Егетмейер – създател и издател на цялата серия, ръководител на OH Cards Institute, Германия. Неговата идея е да изгради мост между изкуството и живота чрез игрови метод за себепознание, индивидуална или групова терапия, арттерапия, образование, социална работа или просто като настолна игра за вашето семейство и приятели.

Психодрама

Психодрамата е терапевтичен метод, който може да се прилага в индивидуална сесия или работа в група както при деца, така и при възрастни.

Психодрама за деца

Психодрамата с деца включва игрови техники и ролеви игри, чрез които децата имат възможност да взлизат в различни роли и да експериментират с различно поведение.

Терапевтът изгражда заедно с детето едно защитено пространство, в което то да се чувства подкрепено, спокойно и свободно да изразява своите чувства и емоции.

Чрез различни техники детето има възможност да изгрди умения за:

 • отстояване на собствените граници и мнение и зачитане на чуждите такива по начин, който не наранява другите, но и запазва неговата автентичност
 • справяне с конфликтни ситуации
 • сами да разпознават и приемат собствените си чувства и емоции и тези на другите
 • приемане на неуспехите като опит, а не като провал
 • зачитане на авторитета на родители, учители, треньори …

С помощта на водещия детето има възможност да развие своите:

 • емоционална интелигентност
 • социални умения
 • увереност
 • спонтанност
 • въображение

Психодрама за възрастни

Методът дава възможност:

 • да разгледате отстрани значимите за вас ситуации
 • да разберете как се свързвате с останалите – семейство, партньор, деца, приятели колеги…
 • да разберете как това се отрзява на вашите чувства и преживявания
 • да разгледате заеманите от вас роли в ежедневието
 • да потърсите причината, за да преживявате силно дадено събитие или емоция – тъга, вина, гняв, страх, тревога
 • даполучите подкрепа след или по време на преминаването през травматично за вас събите – загуба на близък, раздяла, развод, напрежение в ролята на родител или партньор
 • да си зададете важни за вас въпроси и заедно с терапевта да потърсите техните отговори
 • да експериментирате с различно поведение в едно защитено пространство

Brain Gym терапия

Brain Gym е система от 26 специализирани двигателни упражнения, които подпомагат:

 • интегрирането на лявото и дясното полукълбо на мозъка, което е необходимо, за да можем да използваме целия му потенциал
 • подобряват четенето, писането, математиката
 • подобряват концентрацията, паметта, координацията на движенията
 • развиват езиковите и говорните умения
 • намаляват нивото на стрес и подготвят тялото за пълноценно усвояване на нови знания
 • управлението на стреса преди и по време на изпити

Практикуването на Brain Gym е изключително подходящо за всички, които искат да подобрят обучителния си потенциал и да усвоят ефективни техники за преодоляване на стреса. Прилагането на упражненията е полезно за тревожни деца, деца с обучителни трудности (дислексия,дисграфия,дискалкулия, диспраксия, хиперактивност, импулсивност, дефицит на вниманието)

Емпатия

Емпатията е метод за дълбоко свързване със себе си и другите хора чрез разпознаване на истинските ни чувства и потребностите, които стоят зад тях. Емпатията ни помага в процеса на вземане на решения и преодоляване на различни наши вътрешни и външни конфликти.

 

снас светът е по-добър!

Детски център "SmArt"