Психологическо консултиране и терапия за деца и възрастни

 • проблеми с адаптацията при постъпване в ясла, детска градина или училище
 • обучителни затруднения
 • поведенчески и емоционални промени ( тревожност, агресия, гняв и др.)
 • при поява на нов член в семейството
 • как да подготвим детето при раздяла на родителите
 • преодоляване на различни видове страхове и фобии
 • при нощни страхове и кошмари
 • при осиновяване
 • при възстановяване след травма, насилие и злоупотреба
 • при особености в развитието от аутистичния спектър
 • при агресивно поведение
 • справяне със загуба на любим човек
 • при тревожност и депресивни състояния
 • при проблеми във взаимоотношенията с връстниците
 • хиперактивност, импулсивност и/или дефицит на вниманието
 • ниска самооценка
 • липса на мотивация за учене
 • при депресивни състояния
 • при тревожност и безпокойство
 • при проблеми във взаимоотношенията с партньора, близките или в работата

Камелия Тодорова – психолог, магистър в областта на детското развитие, водещ на терапевтични групи за деца, тийнейджъри и възрастни, дипломиран в институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „БернхардАхтерберг“, обучен на арттерапия с асоциативни карти ОХ
Тел: 0886 69 98 69

Владислава Бочева – психолог, логопед, магистър по детско-юношеска и училищна психология, арттерапевт, арткоуч, специалист, обучен за работа с монтесори техники, метода „Детски умения“, Brain Gym, асоциативни карти OХ, общуване с емпатия и ненасилствена комуникация

Тел: 0883 31 37 45

email: vladislavaaleksieva29@gmail.com

 

снас светът е по-добър!

Детски център "SmArt"