Училищна готовност

Заниманията включват:

 • определяне нивото на училищна готовност преди и след завършване на курса
 • развиване на интелектуални умения
  – математически и езикови знания
  – логическо мислене
  – въображение
  – зрителна и слухова памет
  – внимание и концентрация
  – фина моторика
  – зрително-моторна координация

 • развиване на социални умения
  – свободно общуване с деца и учители
  – общуване с емпатия
  – сътрудничество по време на учене и игра
  – спазване на правила
  – способност за контролиране на поведението
  – в различни ситуации

 • развиване на личностни качества
  – емоционална интелигентност
  – мотивация за учене
  – умения за работа в екип

Владислава Бочева – психолог, логопед, магистър по детско-юношеска и училищна психология, арттерапевт, арткоуч, специалист, обучен за работа с монтесори техники, метода „Детски умения“, Brain Gym, асоциативни карти OХ, общуване с емпатия и ненасилствена комуникация
Тел: 0883 31 37 45

email: vladislavaaleksieva29@gmail.com

Таня Димитрова – тел. 0887 45 14 23

 

снас светът е по-добър!

Детски център "SmArt"