Логопедична диагностика, консултиране и терапия

1) на езикови нарушения – късно проговаряне; липса на реч; граматически неправилен говор; неправилна употреба на думи; нарушен словоред в изречението; неправилно подреждане на звуковете и сричките в думи; нарушено разбиране на думи, изречения, текст при четене и писане

2) на артикулационни нарушения – пропуски, замени, разместване или грешно произнасяне на звукове

3) при нарушения на плавността на речта – заекване, запъване

4) при специфични обучителни трудности

Изготвяне на индивидуални програми за работа, съобразени със специфичните потребности на всеки клиент.

Владислава Бочева – психолог, логопед, магистър по детско-юношеска и училищна психология, арттерапевт, арткоуч, специалист, обучен за работа с монтесори техники, метода „Детски умения“, Brain Gym, асоциативни карти OХ, общуване с емпатия и ненасилствена комуникация

Тел: 0883 31 37 45

email: vladislavaaleksieva29@gmail.com

 

снас светът е по-добър!

Детски център "SmArt"