Театър на Емоциите

Заедно с децата ще изследваме темите „Кой съм аз?“ и „Какви са отношенията ми с другите?“ през методите на психодрамата, арттерапията, театъра и ненасилствената комуникация.

Защо?
Когато децата развиват своята емоционална интелигентност, са по-спокойни и добиват по-дълбоко разбиране за отношенията между хората, което е необходимо при общуване и справяне с конфликтни ситуации. А когато се занимават с театър, се чувстват по-уверени, справят се по-добре със стреса, развиват своята спонтанност и са по-креативни, което им помага да се изразяват спокойно пред публика и да разгръщат своя потенциал.

Какво?
Децата ще имат възможност да изградят умение за успешно общуване с останалите , да уважават както чуждите, така и своите граници, да приемат различната гледна точка, да изразяват своите емоции, като едновременно с това остават автентични и не нараняват останалите, да приемат грешките като опит, а не като провал и да развиват своите уникални дарби и таланти.

Кои са водещите?
Камелия Тодорова – психолог, магистър в областта на детското развитие, водещ на терапевтични групи за деца, тийнейджъри и възрастни, дипломиран в институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „БернхардАхтерберг“, обучен на арттерапия с асоциативни карти ОХ

Мина Ванева – психолог, магистър по Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) към СУ „Св. Климент Охридски“, член на професионална playback компания „Тук и сега“, Playback Theatre „Here and Now”

Тел: 0886 69 98 69

 

снас светът е по-добър!

Детски център "SmArt"