Ателие за Изкуства

Какво правим?
Създаваме специално пространство за деца, в което:

 • да развиват уникалните си дарби и таланти
 • да се наслаждават на успехите си
 • да приемат грешките като естествена част от ученето
 • да развиват фантазията и любопитството си
 • да следват вътрешния си стремеж към творчество и откривателство

Защо го правим?
Ние вярваме, че изкуството е най-финият, откровен, нежен и автентичен начин за взаимодействие с децата.
Ако те преживяват себе си като създатели и откриватели, те ще имат по-добра самооценка, ще се учат да се доверяват на собствените си сили, да използват както знанията си, така и интуицията си. А това може да се окаже тяхно голямо предимство в живота.

Как го правим?
Използваме различните изкуства, за да отключим неподозирания творчески потенциал у децата.
Те усвояват нови художествени умения, но развиват и вродения си усет за цвят, форма, хармония, контраст, експресия, композиция, ритъм, движение, слово и звук.
Чрез арттерапията те по-добре разбират себе си, учат се да уважават своите чувства и потребности, да се свързват по-пълноценно с другите.
Всяка пролет приключваме Ателието с годишна изложба, на която представяме художествената продукция на децата на обществено значимо място. Това им дава усещане за пълноценност, за значимост и принос в обществото.

Водещи:
Яна Атева и Ирина Апостолова – с повече от 15 години преподавателски опит в Ателието за изкуства към ДЦ СмАрт и солиден образователен, художествен и творчески актив зад гърба си:

 • 3-годишна сертифицирана програма по арттерапия към БААТ
 • множество тренинги и семинари за асертивно поведение, ненасилствена комуникация, личностно развитие, емоционална интелигентност, дисциплина чрез сътрудничество, философия за деца
 • завършен сертифициран курс по сугестопедия
 • авторско участие в методични разработки за учители и учебници по изобразително изкуство
 • авторски художествени проекти за стенописи – в Болница Токуда и Болница Пирдоп
 • организатори и куратори на изложби с детско творчество на места със социална значимост – Столична община, Община Красно село, Болница Токуда, Медицински комплекс за репродуктивно здраве „Д-р Щерев“, Онколокична болница и др.
 • благотворителни изложби с детско творчество в Софийска градска художествена галерия и Националната художествена галерия
 

снас светът е по-добър!

Детски център "SmArt"